งานสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 1

เดิน วิ่ง การกุศล งานสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 1