จัดงานปาตี้ย้อนยุค คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มกิจการการบินกรุงเทพ

จัดงานปาตี้ย้อนยุค คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มกิจการการบินกรุงเทพ  17 ต.ค. 61