งานประจำปีวัดเกตุมวดีศรีวราราม

งานประจำปี เทศกาลถือศีลกินเจ วัดเกตุมวดีศรีวราราม ชมมหรสพฟรีตลอดงาน……
ประกวดร้องเพลง
คอนเสิร์ตลูกทุ่งดาราช่อง 7 สี โก๊ะซ่าท้ามิติ ประกวดร้องเพลง
เพ็ญนภา มุกดามาศ น้องผึ้ง บึงสามพัน ประกวดร้องเพลง
สังคม ยอดนิยม ลูกเจี๊ยบ ทัศนีย์ ประกวดร้องเพลง
ศรชัย เมฆวิเชียร อิ๊ฟ อรวรรณ ชิงชนะเลิศประกวดร้องเพลง